shopify visitor statistics
Containers for old furniture in Veliko Tarnovo
Design and furnishing, News

Containers for old furniture will be placed in neighbourhoods of Veliko Tarnovo / Поставят контейнери за стари мебели в кварталите на Велико Търново

Containers for old furniture and other wood waste will be placed in some neighbourhoods of Veliko Tarnovo. The initiative is by the municipality and the company “Kronospan” and is made for the convenience of the inhabitants of the Old Capital. The first of the new type of containers will be located in the Buzludja district, and others will follow in some of the bigger neighbourhoods of the city. For next year the municipality plans to put containers for old furniture in every neighbourhood of Veliko Tarnovo.

The reason for the measure is the frequent signals for left-over old furniture near the trashcans or directly in them. The Environmental Protection Ordinance obliges people to organize the transport of this type of garbage to the municipal waste disposal site near the village of Ledenik.

Контейнери за стари мебели и други отпадъци от дърво ще бъдат поставени в кварталите на Велико Търново. Инициативата е на Общината и на компанията „Кроношпан“ и се прави за улеснение за жителите на Старата столица. Първият от новия тип контейнери ще бъде сложен в квартал „Бузлуджа“, а поетапно това ще се случи и в другите по-големи квартали в града. Плановете на Общината са догодина подобни контейнери да има във всеки квартал на града.

Повод за мярката са зачестилите сигнали за оставени стари мебели край съдовете за битова смет или директно в тях. Наредбата за опазване на околната среда задължава както жителите на града и населените места в общината, така и юридическите лица да организират транспортирането на този тип смет до oбщинското депо за строителните отпадъци, намиращо се близо до с. Леденик.

Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.